VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Gelderse wethouders in Den Haag bij Kamercommissie


De landelijke VNG heeft wethouders opgeroepen om 18 november aanwezig te zijn bij de Begrotingsbehandeling Jeugd in de Tweede Kamer. Ruim 150 wethouders uit het gehele land gaven gehoor aan die oproep. Ook vanuit de provincie Gelderland. Met hun aanwezigheid wilden de wethouders een signaal afgeven dat er vanuit Den Haag toch echt geluisterd moet gaan worden naar de noodkreten vanuit de gemeenten. De behandeling door de Kamercommissie was wat dat betreft toch enigszins teleurstellend. Er werd door de Kamerleden onder meer gewezen op het feit dat 30% van de Jeugdzorg-financiën op gaat aan coördinatie- en organisatiekosten. Daar wilde men graag van af. Om vervolgens zelf met een aantal suggesties te komen die juist die kosten laten toenemen. Ander punt dat aan de orde kwam was een min of meer gedwongen fusie/samenwerking tussen Veilig Thuis en de organisaties voor de Jeugdbescherming. Dat is op voorhand niet af te wijzen.

Natuurlijk kwam ook de brief van de minister aan de orde waarin hij aangeeft in te gaan grijpen in de Jeugdzorg en dat hij wellicht weer onderdelen weg wil halen bij de gemeenten. Daar kwam de minister gelukkig van terug. De gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, gaf de minister aan. Wel wil hij wetgeving maken waardoor hij kan ingrijpen in regio’s waar de samenwerking niet goed gaat. Dit is vooral erg gericht op het ontlasten van zorgaanbieders. Deze moeten nu aan verschillende gemeenten, verschillende rapportages etc opleveren. De minister wil daar onder andere meer uniformiteit in zien te krijgen. Naar mijn mening zal dat niet tot de beheersing van de kosten leiden die de minister hier voor ogen heeft. In de praktijk blijkt dat veel administratieve druk vaak wordt veroorzaakt door de organisaties zelf. Dat kan binnen de Jeugdzorg ook maar zo het geval zijn.

Al met al lijkt het erop dat gemeenten niet krijgen waar zij al zolang om vragen: meer tijd en meer geld. We hebben niet gevraagd om wijzigingen van het stelsel of om bemoeienis uit Den Haag. We hebben maar een paar dingen nodig om de transformatie vorm te kunnen geven, zoals gezegd: meer tijd en (tijdelijk) meer geld. En ja….invloed op de verwijzing van de huisartsen. De minister lijkt nog niet van plan te zijn om hier iets mee te doen. Het is wachten op een volgend kabinet.

In de pauzes spraken de wethouders dan ook hun teleurstelling uit. “Gemiste kans”, “doodzonde”, “Hier zijn we niet mee geholpen” waren enkele termen die langskwamen. Hiernaast waren velen het er ook over eens dat de meeste Kamerleden op dit dossier toch wel ver van de werkelijkheid af staan en niet voldoende weten wat er bij de gemeenten speelt. Een uitdaging voor ons om dat goed voor het voetlicht te blijven brengen.

Hoewel het resultaat wat teleurstellend was, was het goed om in Den Haag te zijn. Het versterkte ons saamhorigheidsgevoel. Wordt vervolgd……

Gert van den Berg
Wethouder Nunspeet
Bestuurslid VNG Gelderland

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren