VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Even voorstellen: VNG-commissielid Aart de Kruijf

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestaat – onder andere – uit ‘VNG-commissies’ die zich met een bepaald thema bezighouden. In alle VNG-commissies zitten vertegenwoordigers uit Gelderland. Om de band tussen deze Gelderse commissieleden en alle Gelderse gemeenten te verdiepen en te verbeteren, om meer zicht te geven op wat er gebeurt en wat eraan komt én om het persoonlijk contact te bevorderen tussen gemeenten en commissieleden, stellen wij hen graag voor op onze website.

We hebben dus een primeur en het kan nog net, wat de heer Aart de Kruijf vertrekt begin oktober als wethouder van Barneveld.

Voor VNG Gelderland heeft Aart het afgelopen jaar veel betekend vanwege zijn kennis van de stikstofproblematiek, ook al omdat hij vanuit de VNG-commissie met commissievoorzitter Revis voor dit dossier gesprekspartner was van Carola Schouten en haar ministerie. Aart de Kruijf is sinds 2005 wethouder in de gemeente Barneveld en vanaf 2009 lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM).

Aart de Kruijf: “Zo’n commissie is qua samenstelling een bijzonder verhaal: het gaat dan, bijvoorbeeld, over de spreiding van commissieleden over het land, over gemeentegrootte, over politieke kleur, etc. Je hebt binnen de kortste keren dus een breed gemêleerd gezelschap om de tafel.”

In de commissie RWM werd hij al heel snel vertegenwoordiger voor gemeenten met een groot landelijk gebied. Dan kom je ook al snel in de gespreksdelegatie met het ministerie. Meestal bestaat zo’n delegatie uit de commissievoorzitter en een betrokken bestuurder; als een duo op het thema.

“Ik vond het een eer om lid te zijn van zo’n commissie. Het gaf, voor onze commissie en dus voor de gemeenten namens wie je dit mag doen, goede kansen. Je zit vooraan bij allerlei informatie die langskomt, je zit vooraan bij allerlei processen, je geeft input mee voor de inhoud en voor overleggen met ministeries (soms in afstemming met een andere VNG-commissie). En je kunt vanuit je eigen bestuurlijke achtergrond input geven voor deze ontwikkelingen en zo het proces mee beïnvloeden.”

Aart noemt als voorbeeld de opkoopregeling voor de varkenshouderij. “Samen met commissievoorzitters Revis (RWM) en Van Hooijdonk (EKEM) namen we deel aan gesprekken met verschillende partners van IPO, UvW, departementen, etc. Niet zonder reden, want hoewel het Rijk zo’n opkoopregeling vaststelt, zijn het de gemeenten die de uitvoering moeten doen. Het heeft, om het zo te zeggen, ook direct invloed op “jouw” inwoners. Dus er is zeker noodzaak je ermee te bemoeien; je hebt dan mooie kansen voor beïnvloeding. En wat je daaruit leert, neem je mee naar je eigen gemeente en regio.”

“Natuurlijk kost het commissiewerk tijd en energie, maar je leert er ook van en doet veel ervaring op, die je ook in je eigen gemeente en regio kunt gebruiken. Je moet het leuk vinden en je moet er tijd in willen steken. En wil je over een bepaald onderwerp – waar je iets minder in zit – meer informatie? Dan neem je contact op met iemand in jouw omgeving die er wel kaas van heeft gegeten of bij een van je collega’s. Wat daarbij helpt, is dat je beschikt over een ondersteunend groepje van collega-bestuurders en deskundige ambtenaren.”

Zijn eerdere ervaring bij de provincie Gelderland en bij Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (later O-gen geheten) hielp. “Dat geeft bedding voor kennis die je overigens wel fris moet houden. Veel stukken kon ik in de trein – tussen Barneveld en Den Haag – lezen. “Het laatste half jaar werd digitaal vergaderd, zowel als commissie als met de minister.”

“Mijn ervaring is dat bij onze VNG enthousiaste en gedreven mensen werken, die openstaan voor netwerken met de gemeenten. Goede ondersteuners die de zaken kortsloten met medewerkers van gemeenten uit het land. Het optrekken met de andere commissieleden ging prima. Het gaat, zeg ik weleens, om ‘kennis’ en ‘kennissen’. Stikstof was het laatste jaar overigens wel een echt thema. Dan moet je verspreid over het hele land ideeën verzamelen en benutten. Ik nam daarom het initiatief voor een Landelijk Netwerk Stikstof, waar namens Gelderland burgemeester Patricia Hoytink van Overbetuwe zitting in heeft.”

Aart is van mening dat commissieleden van de VNG-commissie RWM, kennis moeten hebben van het landelijk gebied; een agrarische achtergrond is handig. Steden zitten er genoeg in. En daar ligt echt een rol voor Gelderse bestuurders. Stikstof is – hoe je het wendt of keert – het thema voor de komende jaren. “Dat is niet op een achternamiddag opgelost.”

Hij kijkt met dankbaarheid terug op deze fase in zijn leven en zijn werk als wethouder van Barneveld, bestuurder in de regio en als lid van de VNG-commissie RWM.

 

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren