VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Even voorstellen: Harriët Tiemens

Dit keer in de rubriek Even Voorstellen vertelt Harriët Tiemens, wethouder in Nijmegen en  voorzitter van de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, meer over zichzelf en haar werkzaamheden.

“Ik ben sinds 2014 wethouder bij de gemeente Nijmegen. Daarvoor was ik wethouder bij de gemeente Rheden. Het is mooi om zowel in een kleinere als in een grotere gemeente te hebben gewerkt. Je kent daardoor zowel de overeenkomsten en verschillen in dynamiek en problematiek, dat helpt me om te werken aan verbinding en het gezamenlijk bereiken van doelen.

In Nijmegen ben ik nu verantwoordelijk voor Duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen&Water. In de vorige collegeperiode was ik wethouder van Financiën, Duurzaamheid (klimaat en energie), Groen &Water en Mobiliteit.

Ik ben trots op wat we door samenwerking met regio, provincie en Rijk allemaal al hebben bereikt op het gebied van wonen en duurzaamheid. De Woondeal dit we in 2020 als regio Arnhem-Nijmegen sloten met het Rijk is bijvoorbeeld van enorm belang om voldoende betaalbare huizen te realiseren. Dat we dat kunnen combineren met een broodnodige gebiedsontwikkeling rond station Nijmegen, een van drukste stations in Nederland, is goed voor de bereikbaarheid van ons allemaal. Het stimuleren van fietsgebruik op regionale schaal via snelle fietsroutes waar mensen uit de hele wereld naar komen kijken, laat zien dat we veel bereiken als we de handen ineenslaan.

En er is nog genoeg te doen. De verkiezingen komen eraan en daar moeten we als gemeenten aan de politiek en het nieuwe kabinet laten zien dat we nog meer middelen en instrumenten nodig hebben om gezamenlijk de grote opgaven als de woningbouw en de energietransitie goed te kunnen realiseren. Mooi is dat we met de andere decentrale overheden (provincies en waterschappen) werken aan een gezamenlijke agenda met de opgaven die we in samenwerking met het rijk als één overheid willen aanpakken. In de commissie is natuurlijk veel aandacht voor de stikstofproblematiek en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In de commissie ben ik ook portefeuillehouder VTH, dus de samenwerking tussen gemeenten en omgevingsdiensten onder de Omgevingswet staat zeker op mijn agenda.

Ik hoop dat ik als voorzitter – en als waarnemend voorzitter tot februari  –  eraan kan bijdragen dat we ons land nog meer gaan zien als hecht netwerk van steden en regio’s. Alle delen van het land doen er toe in dit compacte land. Oplossingen voor grote vraagstukken als wonen, mobiliteit of duurzaamheid kun je niet begrenzen tot een landsdeel of regio. In het bestuur wil ik me als vertegenwoordiger van de commissie en stedennetwerk G40 daarom extra sterk hiervoor maken.”

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren