VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Drie provincies oefenen met omgevingswet

Gelderland, Utrecht en Flevoland mogen de verbrede reikwijdte van de Crisis- en Herstelwet volgend jaar toepassen in hun ruimtelijk beleid. Minister Ollongren (BZK) honoreerde een verzoek daartoe van de drie pionierende provincies.

Verordeningen met verbrede reikwijdte

De Crisis- en Herstelwet biedt decentrale overheden de kans alvast te experimenteren met de flexibeler normen van de Omgevingswet. Inmiddels maken er meer dan tweehonderd gemeenten gebruik van. Provincies deden dat tot nu toe nog niet. Daar komt bij de inmiddels 23ste tranche van de Crisis- en Herstelwet verandering in. ‘Dit is een initiatief van een drietal provincies die hun ruimtelijk beleid al voor de Omgevingswet toepasbaar hadden gemaakt’, zegt Flevolands gedeputeerde Cora Smelik (Omgevingswet, GroenLinks). ‘Met name Utrecht en Gelderland gelden daarin als koploper. Als Flevoland hebben we een beleidsarme omzetting maar zijn we in juridisch opzicht ver met de nieuwe verordening. Die is al in ontwerp vastgesteld en heeft voor inspraak ter inzage gelegen.’

Met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 vreesden de drie provincies last te krijgen van de wet van de remmende voorsprong. ‘We zien de Omgevingswet als een codificering van de huidige maatschappelijke ontwikkeling’, zegt Smelik. ‘Met alle ingewikkelde transities die we te doen hebben, is het heel handig als we de verbrede reikwijdte eerder kunnen inzetten. Zo kunnen we projecten breder wegen, inclusief aspecten rond natuur, leefomgeving en milieu. Het is belangrijk om er alvast mee te oefenen. Anders blijft zo’n nieuwe verordening een papieren werkelijkheid. We willen van het momentum van de Omgevingswet gebruik blijven maken.’

Naar verwachting gaan Gelderland en Utrecht vanaf januari 2021 met de experimenteerruimte aan de slag en volgt Flevoland later dat jaar. Smelik verwacht niet dat meer provincies zich zullen aansluiten. ‘Die zullen pas bij de invoerings­datum van 1 januari 2022 instappen, ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet opnieuw wordt uitgesteld.’

Bron: Binnenlands Bestuur

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren