VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

VNG Gelderland zoekt twee nieuwe bestuursleden

VNG Gelderland is de vereniging van de Gelderse gemeenten en samenwerkingsverbanden. Door het vertrek van twee bestuursleden na de verkiezingen zoeken wij naar een tweetal nieuwe bestuursleden.

Ons bestuur bestaat uit burgemeesters, wethouders, raadsleden, een gemeentesecretaris, een griffier en een regiosecretaris. Wij kijken bij deze twee vacatures specifiek naar invulling door een wethouder en door een raadslid.
Allereerst gaat het om een enthousiast bestuurslid dat een bijdrage kan leveren aan het werk van VNG Gelderland. Daarnaast zijn spreiding over de provincie, gemeentegrootte, man/vrouw en politieke kleur onderdelen van de weging. Daarom kijken we dit keer vooral naar kandidaten uit de regio Achterhoek en Noordwest Veluwe. En voor de politieke kleur is versterking vanuit een lokale partij een pré.

Wat verwachten we van je?

  • Je wilt je inzetten voor de Gelderse gemeenten
  • Je hebt een actieve inbreng in onze bestuursvergadering (circa 5 vergaderingen per jaar)
  • Je bent beschikbaar om deel te nemen aan bestuurlijke overleggen
  • Je hebt tijd en energie om VNG Gelderland te versterken
  • Je bent bereid een portefeuille op je te nemen en daar tijd in te steken (nu bijvoorbeeld: aanpak stikstof, Gelderse veren etc.)
  • Je volgt actief de bestuurlijke ontwikkelingen in Gelderland en de opgaven waar de Gelderse gemeenten voor staan

In ons werkplan is meer beschreven over VNG Gelderland en de voornemens voor de komende jaren. Het werkplan is te downloaden van onze site www.vnggelderland.nl Daar kun je ook meer informatie over VNG Gelderland vinden.

Heb je interesse?

Mail dan vóór 25 september je motivatie en cv naar secretariaat@vnggelderland.nl

Wil je meer weten? Bel dan met een van de bestuursleden of met Leo Bezemer (0610101851, secretaris@vnggelderland.nl) van ons bureau.