VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Bijeenkomst toekomst financiële positie van gemeenten op 7 december

Er is ’s middags een bijeenkomst in de Willemshof, Nassaulaan 12 Den Haag, ’s avonds organiseert VNG een gesprek via Teams.

Programma van de middagsessie
13:30 – 13:45 Inloop koffie/thee
13:45 – 15:30 Inhoudelijk programma, met volop mogelijkheid tot gesprek

  • Welkom door Leonard Geluk, algemeen directeur VNG
  • Introductie door Vivianne van Yperen, raadslid in Zoetermeer en voorzitter actiecomité Raden in verzet
  • Raadsleden in de VNG, door Robbert Lievense, raadslid op Schouwen-Duiveland en voorzitter VNG-commissie Raadsleden & Griffiers
  • Actualiteiten door Leonard Geluk
    o ALV van 2 december
    o Stand van zaken gesprekken over structurele financiën
    o Verenigingsstrategie 2030

15:30 Afronding

Gesprekken met rijk over financiële positie van gemeente
Tijdens de bijeenkomst geeft Leonard Geluk een uitgebreide toelichting op de stand van zaken van de gesprekken met de rijksoverheid over de financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken. Tot en met 2025 lijken de meeste gemeenten voldoende budget van het kabinet te krijgen voor de uitoefening van onze taken. Voor 2026 heeft het kabinet een tussenoplossing bedacht, maar vanaf 2027 is het nog een groot vraagteken hoe de financiering eruit ziet en wordt al gesproken over het (financiële) ravijn waar gemeenten in terecht kunnen komen.

Over Raden in Verzet
De benodigde budgetten tot en met 2025 kwamen mede dankzij de inzet van het actiecomité Raden in Verzet. In de vorige collegeperiode is dit actiecomité in Zoetermeer opgericht. Geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg, de tekorten bij de wmo en de (dreigende) opschalingskorting voor gemeenten, was de maat voor de gemeenteraad van die stad vol.
Onder het motto ‘We zijn geen raadslid geworden om onze gemeente kapot te bezuinigen’ kwam de actie richting het kabinet op gang. Het actiecomité nam contact op met (bijna) alle gemeenteraden in Nederland, stelden moties op ten behoeve van VNG-congressen en zocht de publiciteit op. Ook vrijwel alle colleges en de VNG deelden de inzet om het rijk meer geld aan gemeenten over te laten maken. Een arbitragecommissie concludeerde in 2021 dat het rijk inderdaad meer budget aan gemeenten moet overmaken voor de jeugdzorg.

Locatie en tijd
• Woensdag 7 december 2022 van 13.30 tot 15.30 uur
• VNG, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
• De Teamssessie is online van 20.00-21.00 uur

Doelgroep
Raadsleden

Aanmelden

Aanmeldformulier

Hier kunt u aangeven of u aanwezig bent op de bijeenkomst of Teamsessie.

Meer informatie
Jade Beijer, VNG

Organisator
VNG

 

 

Laatste nieuws

Bijeenkomst toekomst financiële positie van gemeenten op 7 december
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren