VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds

Geregeld krijgt VNG Gelderland vragen over de herijking van het gemeentefonds. De huidige omstandigheden en ontwikkelingen op dit dossier maken het lastig om speciaal voor Gelderland een bijeenkomst te beleggen. De landelijke VNG heeft nu samen met BZK bijpraatmomenten georganiseerd om toch te voorzien in de behoefte aan verheldering.

De eerste digitale bijeenkomst vindt plaats op 12 mei. Een vervolgbijeenkomst staat gepland op 23 juni.

Samen met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. De fondsbeheerders geven uitleg over het traject, de stand van zaken en de stappen die momenteel gezet worden om in juni een aangepast verdeelvoorstel te publiceren. Ook is er gelegenheid om met de fondsbeheerders en de VNG in gesprek te gaan over de vragen en opmerkingen die er zijn ten aanzien van het voorliggende voorstel en het traject.

Tijd: woensdag 12 mei 2021, 10.30 – 12.00 uur
Plaats: digitaal, via MS Teams
Aanmelden: via deze link
Let op: Na aanmelding ontvangt u op 11 mei de link om deel te nemen. U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding per-email.

Lees meer informatie op: Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds | VNG

Laatste nieuws

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds
Veren aan de ketting als provincie niet bijspringt
Arbitrage over tekorten jeugdzorg
Regiobijeenkomst: Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid en preventie