Agenda

Een overzicht van de bijeenkomsten op de kalender van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u zelf een agendapunt? Meld het ons via: secretariaat@vnggelderland.nl.

Summerschool en Democratiefestival

29-08-2019

Op 30 en 31 augustus 2019 vindt de eerste editie van het Democratiefestival plaats op het eiland in de Waal bij Veur-Lent in de gemeente Nijmegen. Voorafgaand aan dit festival organiseert de VNG een Summer School Democratie op 29 augustus. 

Summer School Democratie

Met de Summer School Democratie ga jij het nieuwe politieke jaar goed van start. Op 29 augustus kun je op Stadseiland Veur Lent in Nijmegen inspirerende colleges, workshops en masterclasses volgen, een leergang kiezen én afronden, de opgedane kennis in de praktijk brengen en van gedachten wisselen met vakgenoten. Zo zijn er colleges van organisatiepsycholoog Anje-Marijcke van Boxtel, van het Team Brunel in de Volvo Ocean Race en Volkskrantcolumnist René Cuperus. Of je volgt masterclasses Deep Democracy, participatietechnieken of verbale en non-verbale communicatie. De dag staat onder leiding van Eveline van Rijswijk, bekend van haar onewomanshow ‘De première’. Uiteraard is de Gelderland Academie ook aanwezig.

Democratiefestival

Het Democratiefestival wordt dé plek waar inwoners van Nederland in een zomerse sfeer met elkaar, met politici en maatschappelijke organisaties praten over maatschappelijke kwesties die zij belangrijk vinden. Een plek waar het nieuwe politieke jaar inspirerend begint. Het festival is geïnspireerd op 8 succesvolle, drukbezochte gratis democratiefestivals in Scandinavië en de Baltische staten. Het is de bedoeling om het festival de komende 10 jaar te laten uitgroeien tot een vergelijkbaar tweedaags evenement, dat bij voorkeur steeds op dezelfde locatie (in Nijmegen) aan het begin van het parlementaire seizoen plaats vindt.

Alle burgemeesters van Nederland hebben vandaag een uitnodiging ontvangen om met een delegatie vertegenwoordigers uit de eigen stad naar Nijmegen te komen. Deze 1e keer is het festival nog van bescheiden opzet met maximaal 3.500 bezoekers per dag.

Deze 1e editie van het Democratiefestival is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vele maatschappelijke organisaties en bedrijven leveren een bijdrage aan het programma en de organisatie van het festival. Ook de Gelderland Academie staat met een bijdrage op het festival. Jij komt toch ook?

Meer weten?

Meer informatie over het programma van de Summer School Democratie vind je hier.
Meer informatie over het Democratiefestival vind je hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement