Agenda

Een overzicht van de bijeenkomsten op de kalender van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u zelf een agendapunt? Meld het ons via: secretariaat@vnggelderland.nl.

Gelderse Aanpak Stikstof


Op initiatief van VNG Gelderland is een bestuurlijk overleg gestart om de gevolgen van de RvS uitspraak inzake stikstof voor Gelderland te bezien en te kijken welke initiatieven genomen moeten worden om de gevolgen te beperken en de voortgang van bouw- en andere projecten door te kunnen zetten. Insteek is gekozen van de gedachte dat we als overheid gezamenlijk optrekken. Samen komen tot een benadering die voortgang bevordert, in Gelderland breed gedragen en uitgevoerd wordt, een basis heeft in wat kan en zo risico’s voor inwoners en overheden terug dringt.

Er is een bestuurlijke overleggroep gevormd met

  • Patricia Hoytink, burgemeester van Overbetuwe, vicevoorzitter van VNG Gelderland en vanuit Gelderland lid van het landelijke, bestuurlijke netwerk stikstof
  • Willemien Vreugdenhil, wethouder van Ede en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
  • Aart de Kruijf, wethouder van Barneveld en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, medevoorzitter van het stikstofnetwerk
  • Peter Drenth, gedeputeerde van Geldeland en voorzitter van het IPO-overleg stikstof
  • ondersteund door het Gelderse VNG bureau.
     

In de samenstelling is Gelderse inbreng en betrokkenheid ondergebracht en tegelijk binding met de landelijke ontwikkelingen.

Naast de  bestuurlijke groep is er een ambtelijke groep vanuit gemeenten, Omgevingsdiensten en provincie.

Wat is het plan?

Er dreigt nu een impasse te ontstaan waarin gewacht wordt op nieuwe regelgeving, terwijl de aanvragen voor vergunningen en ontwikkelingen in het werkveld door gaan. Dat levert het risico op van keuzes die later blijken onterecht te zijn en leiden tot problemen voor inwoners, bedrijven en dan komt men bij de overheid gemeentelijk en/of provinciaal uit voor verhaal. Er kunnen ook problemen ontstaan tussen gemeenten en provincie wanneer beiden verantwoordelijkheden in een vergunningtraject verantwoordelijkheden hebben. Daarom kiest de bestuurlijke groep ervoor te handelen vanuit de gedachte van één overheid en dat vraagt om een gezamenlijke richtlijn voor Gelderland als tussenstap op weg naar meer definitieve regelgeving.

Het bestuurlijk overleg wil in de komende weken die richtlijn ontwikkelen en die in samenhang en afstemming met de landelijke ontwikkelingen met de bestuurders uit Gelderland doorspreken op een bijeenkomst op 4 oktober in het gemeentehuis van Ede (Bergstraat 4) van 13.30 – 16.00 uur. Noteert u deze datum alvast.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement