Agenda

Een overzicht van de bijeenkomsten op de kalender van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u zelf een agendapunt? Meld het ons via: secretariaat@vnggelderland.nl.

Bestuurdersconferentie Financiën

16-05-2019


Op donderdag 16 mei 2019 organiseert de VNG samen met de provincie Gelderland de 2e landelijke bestuurdersconferentie voor portefeuillehouders financiën. Het thema van dit jaar is ‘Samen sterk in financiën’.

Er komen grote maatschappelijke opgaven aan, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de omgevingswet en de energietransitie. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van de gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze opgaven dan ook gezamenlijk aan als één overheid. Dat is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma. Een belangrijke randvoorwaarde horende bij het IBP is financiën. Aan ambities hangt nu eenmaal ook een kostenplaatje.

De conferentie zal in het teken staan van ‘Samen sterk in financiën’. Een dag waarop u bijgepraat wordt over de ontwikkelingen, maar waar ook voldoende ruimte is voor het gesprek hierover.

Op donderdag 16 mei ontvangen we u graag in Arnhem. Het programma is binnenkort bekend en zal u worden medegedeeld. Het congres wordt geopend met een plenair programma wat zal inspireren voor de verdere dag. Na het plenaire gedeelte vervolgen we de dag met diverse workshops, tot slot gaan we nog een stap verder en kunt u als bestuurder in gesprek gaan met uw collega’s.

Voor uw informatie was deze bijeenkomst oorspronkelijk gepland voor 12 december 2018.

Voor wie?
De bijeenkomst is een bestuurlijke conferentie bedoeld voor wethouders, heemraden en gedeputeerden met financiën in hun portefeuille.

Vanaf maart kunt u zich aanmelden, maar noteer de datum vast in uw agenda! Nadere informatie volgt binnenkort.

Wij zien u graag op 16 mei in Arnhem!

Hartelijke groet,

Provincie GelderlandCopyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement